Een uniek cadeau begint met een wijndoos!

Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtaanname

Voor aanname en verwerking van alle opdrachten gelden onderstaande algemene voorwaarden. De opdrachtgever(hierna genoemd de klant) aanvaardt deze voorwaarden voor het bestellen op de website van Mijnwijndoos.nl.

2. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Mijnwijndoos.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Mijnwijndoos.nl doet er alles aan om alle bestellingen op de juiste wijze af te drukken. Indien de klant een reële klacht heeft kan deze uiterlijk binnen twee weken kenbaar gemaakt worden. Na beoordeling door Mijnwijndoos.nl of deze klacht gegrond is wordt het bestelde product of gelijkwaardig opnieuw vervaardigd. De aansprakelijkheid van Mijnwijndoos.nl blijft beperkt tot aantoonbare productiefouten.

3. Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

4. Prijzen

Alle vermelde prijzen voor aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Mijnwijndoos.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Aan bestellingen kunnen nadere betalings-en bestelvoorwaarden worden gesteld.